All in Mit familieliv

Hvordan er det lige, skal man tilbage til job efter endt barsel?

Jeg syntes, det var svært at snakke om. Det var svært for mig at forklare, hvad der skete indeni mig, hvilke følelser og tanker jeg havde. Jeg mærkede bare, at det ikke føltes rigtigt. Det føltes ikke rigtigt for mig at være så mange timer væk fra Felix. Jeg havde ikke den store lyst til at sparre fagligt med mine kollegaer og orkede ikke rigtigt at sætte mig ind i det hele.

Derfor er åbenhed omkring børns seksualitet så vigtig!

Det er så vigtigt, at vi som voksne kan bevare en åbenhed og imødekommenhed, når det handler om børn og unges seksualitet. Børnene og de unge kan virkelig komme til at få et fordrejet og evt forkert forståelse af hvad seksualitet er, og at det ikke er farligt at snakke om. Så derfor opfordring til forældre og personale, øv jer i at snakke åbent omkring det med børnene.